Om Torstein Bondal
You are here: Home \ Om Torstein Bondal
hovedbilde_tb_nettside_3

Jeg behandler et bredt spekter av lidelser, vansker og utfordringer.

Det legges vekt på å tilpasse behandlingsformen til den enkelte. Jeg har bakgrunn fra psykodynamisk psykoterapi, kognitiv terapi, motiverende intervju og traumebehandling etter RVTS Øst sin behandlingsmodell.

BEHANDLINGSOMRÅDER

Jeg tilbyr behandling for ulike angstlidelser (sosial angst, prestasjonsangst, agorafobi, panikklidelse) og depressive lidelser. PTSD (posttraumatisk stresslidelse) og kompleks PTSD. Personlighetsrelaterte vansker.

Mer informasjon om dette nedenfor.

Jeg tilbyr behandling for vansker i relasjon til kjæreste, kollegaer, familie eller venner. Arbeidsrelaterte utfordringer eller utfordringer knyttet til studenttilværelse. Lav selvfølelse, sjenanse, skyldfølelse og skamfølelse. Vansker knyttet til helseskadelig bruk av rusmidler som cannabis og alkohol, pengespillproblematikk og dataspillproblematikk. Sinneproblematikk. Tvangstanker, bekymringer, søvnvansker, forsinket søvnfasesyndrom og slitenhet.

Jeg tilbyr behandling etter samboerbrudd/skilsmisse, ved depressive reaksjoner, ved tap og ved livskriser.

EMDR – Eye Movement Desensitization and Reprocessing

http://www.emdrnorge.com/page1/index.html

CFT – Compassion Focused Therapy

http://apt.rcpsych.org/content/15/3/199

CV

Erfaring

Privatpraktiserende psykologspesialist – 20%

SOS International
(fortsatt ansatt)


 

Psykologspesialist

Oslo Universitetssykehus HF, Søndre Oslo DPS, Døgnseksjon
(fortsatt ansatt)


Privatpraktiserende psykologspesialist – 20%

Unicare Psykolog
Oktober 2011


Psykolog

Oslo Universitetssykehus HF, Søndre Oslo DPS, Psykiatrisk poliklinikk
September 2012 – Januar 2014


Psykolog

Oslo Universitetssykehus HF, Søndre Oslo DPS, Ruspoliklinikken
 April 2007 – August 2012


Psykolog – 20%

Psykologtjenesten AS
August 2007 – Oktober 2011


Miljøterapeut/ekstravakt

Oslo Universitetssykehus HF, Akuttpsykiatrisk avdeling
Februar 1999 – juli 2007


Psykologpraktikant

Alternativ Til Vold (ATV) Drammen
Januar 2006 – Juni 2006

erfaring_bilde

Utdannelse / Videreutdanning

Inspirasjonskonferanse – Håvard Kallestad

Behandling av Insomni og forsinket søvnfasesyndrom
2015


 

Inspirasjonskonferanse – Lynne Henderson

Compassion Focused Therapy ved sjenanse og sosial fobi
2015


 

Oslo Universitetsykehus, Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi

Autismespekterforstyrrelse


Regionalt Ressurssenter om Vold, Traumatisk stress og Selvmordsforebygging (RVTS)

Tryggere traumeterapeuter


Søndre Oslo DPS

Kognitiv terapi
-2015


Høyskolen i Molde

Klinisk bruk av HCR-20 – Versjon 3


Institutt for Psykoterapi

Psykoanalytisk psykoterapi


Institutt for Psykoterapi

Psykodynamisk fordypningsprogram i klinisk voksenpsykologi


Høyskolen i Molde

Voldsrisikovurdering & Voldsrisikohåndtering


Høyskolen i Lillehammer (HIL)

Pengespillavhengighet og problemskapende dataspilling


Københavns Universitet

Kandidatutdannelse, Psychology


Universitetet i Oslo (UIO)

Bachelor, Psykologi, pedagogikk


University of Liverpool

Bachelor, Psychology

utdannelse_bildet

Nøkkelkompetanse

  • Psykologi
  • Psykoterapi
  • Behandling
  • Mental helse
  • Psykologisk testing
  • Klinisk psykologi
nokkelkompetanse_bilde