Behandling & Priser
You are here: Home \ Behandling & Priser

BEHANDLING

Samtalen varer i 45-50 minutter.  De første 2-4 samtalene handler om å bli kjent, kartlegge symptomer/vansker/reaksjoner, få et overblikk over relasjonserfaringer og oppveksthistorie. Vi kaller dette en utredning.

Av og til er det nyttig å bruke noen selvutfyllingsskjemaer og/eller strukturert intervju i utredningsfasen. Deretter lager vi behandlingsmål og legger rammen for behandlingen.  Varighet og behandlingsform er en del av rammen.

Behandlingsformene jeg tilbyr er psykodynamisk psykoterapi (innsiktsorientert terapi), kognitiv terapi, kognitiv atferdsterapi, motivational interviewing(MI)/endringsfokusert rådgivning og traumebehandling etter RVTS Øst sin behandlingsmodell. Fra høsten 2016 vil jeg også tilby Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) for klienter med traumatiske opplevelser.

Jeg fører journal i PsykBase og taushetsplikten gjelder som i det offentlige helsevesen.

Mer om Psykbase Mer om taushetsplikt
behandling_bildet

PRISER

Pris per time er kr. 1095,-

Avbestilling ved SMS eller e-post innen 48 timer før timeavtalens start

Ved for sen avbestilling er det kr. 1095,- i gebyr.

BETALINGSFORM

Jeg har ingen driftsavtale, og dermed er det ingen refusjon.

Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege.